Chính Sách Đổi Trả

 

1. Thực hiện đổi trả hàng hóa đối với các trường hợp:

 

2. Chúng tôi không chấp nhận đổi trả hàng hóa đối với các trường hợp:

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tại: