Nhà Công Vụ Bàu Bàng

727415c39b556f0b3644

Nhà Công Vụ Bàu Bàng

Chủ Đầu Tư: Ban Quản Lý Dú Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực Huyện Bàu Bàng
Hạng mục: Tủ Điện Hạ Thế
Vị trí: Huyện Bàu Bàng, Bình Dương
Loại dự án: Tòa nhà
Năm: 2021

Chia sẻ bài viết: