Nhân Viên
> 0
Hình Thành và Phát Triển
~ 0 Năm
Dự Án Đã Thực Hiện
> 0
Tổng Doanh Thu năm 2023
~ 0 triệu $
SẢN PHẨM
Tủ Điện Phân Phối Chính (MSB)

Áp dụng tiêu chuẩn IEC 61439-1&2 để tuân theo thẩm tra »

Tủ Điều Khiển Tụ Bù

Áp dụng tiêu chuẩn IEC 61439-1&2 để tuân theo thẩm tra »

Tủ Điện Phân Phối Nhánh (DB)

Áp dụng tiêu chuẩn IEC 61439-1&2 để tuân theo thẩm tra »

Tủ Chia Nguồn

Áp dụng tiêu chuẩn IEC 61439-1&2 để tuân theo thẩm tra »

Tủ Chữa Cháy

Áp dụng tiêu chuẩn IEC 61439-1&2 để tuân theo thẩm tra »

Tủ Điện Nguồn Thi Công

Áp dụng tiêu chuẩn IEC 61439-1&2 để tuân theo thẩm tra »

Tủ Điều Khiển Bơm & Quạt

Áp dụng tiêu chuẩn IEC 61439-1&2 để tuân theo thẩm tra »

Thang Máng Cáp

Áp dụng tiêu chuẩn IEC 61537 để tuân theo thẩm tra »

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Tủ Điện Năng Lượng Mặt Trới (AC)

Áp dụng tiêu chuẩn IEC 61439-1&2 để tuân theo thẩm tra »

ĐỐI TÁC KINH DOANH