Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật

KING POWER

TIÊU CHUẨN IEC 61439 -1&2

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN IEC 61439-1&2 ĐỂ TUÂN THEO THẨM TRA VÀ KIỂM ĐỊNH TỦ BẢNG ĐIỆN

IEC STANDARD: IEC 61439-1 & IEC 61439-2 hiện đã được xuất bản, đây là các phần của loạt sản phẩm để thay thế các tiêu chuẩn IEC 60439 để Hỗ trợ các nhà sản xuất & phòng thí nghiệm thử nghiệm theo IEC 61439.

Bao hàm các định nghĩa và nêu rõ các điều kiện dịch vụ, yêu cầu xây dựng, đặc tính kỹ thuật và yêu cầu xác minh đối với các cụm thiết bị đóng cắt và điều khiển điện áp thấp.

KING POWER

KẾT CẤU

KING POWER

CẤP ĐỘ BẢO VỆ