Chứng Chỉ An Toàn Chất Lượng

Tất cả các sản phẩm KING POWER sản xuất và cung cấp đều được kiểm định chặt chẽ. Áp dụng tiêu chuẩn IEC 61439-1&2 tuân theo thẩm tra và kiểm định tủ bảng điện.

ISO King Power
Certificate King Power