Máng Cáp

Máng Cáp

Thương hiệu: King Power

5/5

Các đoạn máng cáp có đáy kín được kết cấu từ một tấm kim loại, cung cấp bảo vệ dây cáp bên trong khỏi thiệt hại bên ngoài, chúng được sử dụng chủ yếu cho dây dẫn điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc và các loại cáp không sinh nhiệt khác.

Category

Theo dõi chúng tôi:

Mô tả

HỘP CÁP LOẠI THANH THẲNG DÀI
Kích thước tiêu chuẩn

Chiều dài (L): 2500mm, 3000mm.

Chiều rộng (W): 100mm, 200mm,…900mm.

Chiều cao (H): 50mm, 70mm, 100mm, 120mm, 150mm.

Độ dày tôn (D): 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm.

Vật liệu: Thép tấm/ Thép PO

Kiểu hàn: Hàn MIG.

Quy cách sơn: Sơn tĩnh điện Epoxy / Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ kẽm trần.

 

NGÃ BA NGANG

Kích thước tiêu chuẩn

Chiều dài (L):

Chiều rộng (W): 100mm, 200mm,…900mm.

Chiều cao (H): 50mm, 70mm, 100mm, 120mm, 150mm.

Độ dày tôn (D): 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm.

Vật liệu: Thép tấm/ Thép PO

Kiểu hàn: Hàn MIG.

Quy cách sơn: Sơn tĩnh điện Epoxy / Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ kẽm trần.

 

NGÃ TƯ

Kích thước tiêu chuẩn

Chiều dài (L):

Chiều rộng (W): 100mm, 200mm,…900mm.

Chiều cao (H): 50mm, 70mm, 100mm, 120mm, 150mm.

Độ dày tôn (D): 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm.

Vật liệu: Thép tấm/ Thép PO

Kiểu hàn: Hàn MIG.

Quy cách sơn: Sơn tĩnh điện Epoxy / Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ kẽm trần.

 

CO NGANG

Kích thước tiêu chuẩn

Chiều dài (L):

Chiều rộng (W): 100mm, 200mm,…900mm.

Chiều cao (H): 50mm, 70mm, 100mm, 120mm, 150mm.

Độ dày tôn (D): 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm.

Vật liệu: Thép tấm/ Thép PO

Kiểu hàn: Hàn MIG.

Quy cách sơn: Sơn tĩnh điện Epoxy / Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ kẽm trần.

 

THANH GIẢM

Kích thước tiêu chuẩn

Chiều dài (L):

Chiều rộng (W): 100mm, 200mm,…900mm.

Chiều cao (H): 50mm, 70mm, 100mm, 120mm, 150mm.

Độ dày tôn (D): 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm.

Vật liệu: Thép tấm/ Thép PO

Kiểu hàn: Hàn MIG.

Quy cách sơn: Sơn tĩnh điện Epoxy / Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ kẽm trần.

 

THANH GIẢM PHẢI

Kích thước tiêu chuẩn

Chiều dài (L):

Chiều rộng (W): 100mm, 200mm,…900mm.

Chiều cao (H): 50mm, 70mm, 100mm, 120mm, 150mm.

Độ dày tôn (D): 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm.

Vật liệu: Thép tấm/ Thép PO

Kiểu hàn: Hàn MIG.

Quy cách sơn: Sơn tĩnh điện Epoxy / Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ kẽm trần.

 

THANH GIẢM TRÁI

Kích thước tiêu chuẩn

Chiều dài (L):

Chiều rộng (W): 100mm, 200mm,…900mm.

Chiều cao (H): 50mm, 70mm, 100mm, 120mm, 150mm.

Độ dày tôn (D): 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm.

Vật liệu: Thép tấm/ Thép PO

Kiểu hàn: Hàn MIG.

Quy cách sơn: Sơn tĩnh điện Epoxy / Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ kẽm trần.

 

CO ĐỨNG HƯỚNG LÊN

Kích thước tiêu chuẩn

Chiều dài (L):

Chiều rộng (W): 100mm, 200mm,…900mm.

Chiều cao (H): 50mm, 70mm, 100mm, 120mm, 150mm.

Độ dày tôn (D): 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm.

Vật liệu: Thép tấm/ Thép PO

Kiểu hàn: Hàn MIG.

Quy cách sơn: Sơn tĩnh điện Epoxy / Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ kẽm trần.

 

CO ĐỨNG HƯỚNG XUỐNG

Kích thước tiêu chuẩn

Chiều dài (L):

Chiều rộng (W): 100mm, 200mm,…900mm.

Chiều cao (H): 50mm, 70mm, 100mm, 120mm, 150mm.

Độ dày tôn (D): 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm.

Vật liệu: Thép tấm/ Thép PO

Kiểu hàn: Hàn MIG.

Quy cách sơn: Sơn tĩnh điện Epoxy / Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ kẽm trần.